Arjan Vos

Projectmanagement & advies in online communicatie

Resultaat in online communicatie

Als zelfstandig projectmanager en adviseur help ik klanten om hun ambities op gebied van online communicatie te realiseren. Ik ken de praktijk vanuit jarenlange ervaring in diverse management- en advies rollen bij zowel ICT-, marketing-, en communicatie afdelingen van  grootzakelijke organisaties en overheidsorganisaties. Nieuwe concepten introduceren gaat niet alleen om de nieuwe mogelijkheden, resultaat vraagt adaptatie door de gebruikersorganisatie die daarmee in staat wordt gesteld om in realistische stappen de bedrijfsdoelen te realiseren.

Interne communicatie 

Was interne communicatie ooit een bijzaak naast externe communicatie, nu wordt het gezien als een essentieel strategisch onderdeel voor het succes van een organisatie. Het inspireren, verbinden en ondersteunen van de belangrijkste stakeholders in een organisatie - de eigen medewerkers - staat volop in de belangstelling. Bij de koplopers gaat het zelfs verder dan dat. Nieuwe vormen van organisatie en leiderschap, de trend naar openheid en transparantie en het belang van het continu in verbinding staan met de buitenwereld vragen allemaal om ondersteuning door nieuwe geïntegreerde communicatie middelen. 

Externe communicatie

Externe communicatie zet naast de klassieke media ook nieuwe media in om een steeds bredere groep aan stakeholders te bedienen. Tegelijkertijd wordt ook binnen de eigen organisatie de samenwerking met senior management, marketing, customer care, business development en interne communicatie van steeds groter belang. In dit complexe speelveld is het bij vernieuwingstrajecten niet voldoende alleen de juiste specialisten in te zetten, het is noodzakelijk ook zorg te dragen voor sturing van de complexe samenhang en de inbedding van de vernieuwing in de organisatie.

Transformatie

Voor zowel interne- en externe communicatie geldt dat alleen de tools niet tot het succes leiden. Nieuwe communicatie  concepten brengen nieuwe kansen, maximaal uitnutten vereist adaptatie van de (gebruikers)organisatie. Begeleiding daarbij is cruciaal. 

Resultaat

Staat u voor een ingrijpende vernieuwing of wilt u verkennen wat de laatste ontwikkelingen op het gebied van online communicatie voor u betekenen? Hoe komt u tot het beoogde resultaat van uw verandering? Ik deel met veel plezier mijn kennis en ervaring en beschik daarbij over een breed netwerk van strategen, product leveranciers en implementatiepartners als de vraag verder gaat dan mijn expertise.

Waarmee ik u kan helpen om resultaat te bereiken:

  • Vertaling van de business- en online strategie naar business case en project aanpak;
  • komen tot besluitvorming over oplossingen in het samenspel tussen Communicatie/Marketing en ICT;
  • make or buy beslissing en product- of partij selectie; 
  • ontwerp, realisatie en uitrol van online communicatie middelen begeleiden.

Opbellen
E-mail